PrintAssist - Leijdsman Grafische Partner

Algemene voorwaarden voor Bedrijven 

Februari 2015

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met PrintAssist – Kamer van koophandel nummer 24339486 – gevestigd te Papendrecht aan de Burgemeester Keijzerweg 10, 3352 AR, 078-615 00 90, hierna te noemen PrintAssist.

1  Prijzen & BTW 
1–1 
De prijzen op de website, zijn de prijzen die worden berekend worden bij order, inclusief kosten bestandscontrole en administratiekosten. Verzendkosten van GLS Standard neemt PrintAssist haar rekening[zie art 9]. Eventuele meerkosten worden vooraf met u overlegd en zonder uw schriftelijke akkoord op de meerkosten wordt er niet gedrukt. Uitzondering hierop is als PrintAssist besluit uw levering onder rembours te leveren [zie art 2–3].
1–2 De prijzen op de website zijn leidend, prijzen vermeld in promotiedrukwerk of andere publicaties vervallen indien de prijzen op de website zijn aangepast. 
1–3 Alle prijzen vermeld op de website zijn excl. 21% Nederlandse BTW, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
1–4 Indien u een order plaatst vanuit België/Duitsland en het afleveradres en factuuradres zijn in respectievelijk in België/Duitsland en u heeft een geldig Belgisch/Duits BTW nummer opgegeven bent u niet BTW-plichtig. Blijkt dat het BTW nummer na controle door de Nederlandse fiscus niet geldig/correct is, behoudt PrintAssist het recht u alsnog voor 21% BTW te belasten.

2   Betalingsvoorwaarden
2–1 Drukwerk bestellen op factuur is alleen mogelijk indien er op het bestelformulier een geldig KVK nummer is ingevuld en na goedkeuring door PrintAssist
2–2 De factuur dient binnen 14 dagen na levering van het drukwerk worden voldaan. 
2–3 PrintAssist behoud het recht om een door u gewenste factuur betaling om te zetten naar een Rembours verzending, het factuur bedrag wordt dan verhoogd met 15 euro excl. 19% BTW.
2–4 Houdt u zich niet aan onze betalingsvoorwaarde dan is PrintAssist genoodzaakt toekomstige opdrachten alléén te accepteren indien betaald wordt per iDeal, Creditcard, Paypal of onder rembours besteld. 
2–5 Het aanpassen van het factuuradres op een door ons aan u als klant verstuurde factuur middels een credit factuur en een nieuwe factuur kan tot uiterlijk 10 dagen na de factuurdatum. Hiervoor berekenen wij 7,50 euro excl. 21% BTW administratiekosten. Het is dan ook zeer belangrijk dat u bij het invullen van het bestelformulier meteen het juiste factuur- en afleveradres invult.
2–6 PrintAssist is gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke, voor niet betaling te vorderen bij de opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van incassobureau, gerechtsdeurwaarder, zaakwaarnemer, procureur en advocaat.

3  Plaatsing Orders
3–1 Orders kunnen alleen geplaatst worden via de website van:
www.PrintAssist.nl

Orders aanmelden per email is niet mogelijk deze worden niet in behandeling genomen.
3–2 Plaatst u uw order op werkdagen vóór 9.00 uur s’ochtends en levert u uw bestand vóór 10 uur aan, dan drukken wij uw order in de drukronde van het betreffende product, indien deze plaatst vind op de betreffende dag voor het door u bestelde product. 
Drukrondes: 
– Elke werkdag: Ansichtkaarten met UV-lak, Flyers (mc-papier), Folders (mc-papier) en Posters 
– 2 wekelijks maandag: Stickers
– Elke Dinsdag, Woensdag en Donderdag: Briefpapier, Nieuwsbrieven, Flyers (offset-papier) en Folders (offset-papier)
– Elke Woensdag: Ansichtkaarten zonder UV-lak
– Elke Vrijdag: Visitekaartjes 300 grams
3–3 Plaatst u uw order op werkdagen na 9.00 uur of kunt u niet  voor 10.00 uur uw drukklare bestand aanleveren, dan zijn wij genoodzaakt uw order door te schuiven naar de eerstvolgende drukronde van het door u bestelde product.

4  Accepteren/annuleren van opdrachten     
4–1 Er is sprake van een geplaatste order indien u via de website uw order plaatst en u hiervoor uw bestand heeft  aangeleverd. Op het moment dat wij uw order en uw bestand binnen hebben wordt uw order in behandeling genomen. Wij gaan over tot drukken als het aangeleverde bestand voldoet aan de door ons gestelde eisen, zoals beschreven op de website bestandspecificaties[zie artikel 6]
4–2 Alléén als u nog geen bestand voor uw order heeft aangeleverd kunnen wij uw order annuleren. Deze service is kosteloos, bij vooruitbetaling rekenen wij u, voor het terugstorten, 7,50 euro excl. 21% BTW administratiekosten.
4–3 Voor het annuleren van uw order, altijd eerst bellen naar 078-6150090 (lokaal tarief) en schriftelijk middels het sturen van een e-mail naar [email protected]
4–4 PrintAssist behoudt het recht om opdrachten te weigeren, zonder opgaaf van reden.
4–5 Indien de door ons gemelde levertijd op de orderbevestiging niet realiseerbaar is om welke reden dan ook, nemen wij contact met u op om tot een oplossing te komen en stellen wij een nieuwe afleverdatum voor. Dit zal altijd gebeuren voordat uw order gedrukt wordt. Het kosteloos annuleren van de order behoord tot de mogelijkheden.
4–6 PrintAssist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor te late levering door toedoen van de vervoerder [zie art 9].

5  Klachtenprocedure & Overdrukgarantie
5–1 Wanneer het geleverde drukwerk niet voldoet aan onze standaardkwaliteit en mits het door u aangeleverde/door PrintAssist gecontroleerde bestand voldoet aan onze aanleverspecificaties, zoals vermeld opbestandspecificaties zal de order overgedrukt worden. 
5–2 Bij melding van uw klacht vragen wij u ons klachtenformulier in te vullen en met 3 modellen naar ons toe te sturen. Na ontvangst van uw modellen nemen wij binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u opnemen. Afhankelijk van de aard van uw klacht bieden wij een passende oplossing.
5–3 In geval van een herdruk zal deze plaatsvinden met het eerder gedrukte ongewijzigde bestand en volgens dezelfde orderspecificaties (papier, oplage en formaat).
5–4 Een herdruk order wordt met de eerst volgende drukronde van het betreffende product mee genomen.
5–5 Er zal nooit zal een korting in geld plaatsvinden. PrintAssist moet in de gelegenheid worden gesteld de klacht te herstellen.
5–6 Elke klant of bezoeker van onze site kan gratis een Voorbeeldpakket met onze verschillende papierkwaliteiten toegestuurd krijgen. Aan de hand hiervan kunnen de papierkwaliteiten beoordeeld worden voor de nog te plaatsen bestelling. Bestelt de klant drukwerk zonder een papiermonster te hebben aangevraagd dan worden klachten over papiersoort, dikte of uitstraling niet in behandeling genomen.

6  Bestandscontrole
6–1 Het controleren van uw aangeleverde bestand gebeurd met Enfocus Pitstop Server volgens de specificaties “SheetCmyk_1v3” van de van Gent Workgroup, welke in Nederland en Europa als standaard aanleverspecificatie geldt voor de grafische industrie. 
6–2 U ontvangt voor aanvang van het drukproces een cPDF ter kennisgeving van het te drukken bestand per email. Het niet ontvangen van deze email door technische problemen bij de klant of afwezigheid van de klant heeft geen invloed op de voortgang van de order, omdat u ons een drukklaar bestand heeft aangeleverd dat door ons technisch is goedgekeurd, [zie art 4.1]
6–3 Wij adviseren u alvorens uw bestand naar PrintAssist te versturen het te controleren met bijvoorbeeld Enfocus Pitstop. Controleer minimaal visueel en inhoudelijk uw bestand dat u naar ons verstuurd, dus het export pdf, jpg of tiff bestand.
6–4 Indien uw bestand niet voldoet aan onze technische eisen dan nemen wij onmiddelijk contact met u op. We drukken uw order niet, totdat wij van u (desondanks de mindere kwaliteit) toch goedkeuring hebben ontvangen per email om te gaan drukken dan wel een nieuw bestand van u ontvangen welke wel aan onze technische eisen voldoen. Als u niet tijdig reageert kan dit tot gevolg hebben dat we uw order een drukronde doorschuiven, wat latere levering tot gevolg heeft.
6–5 Afwijkingen in uw document (het niet voldoen aan onze aanleverspecificaties) zoals omschreven op onze website bestandspecificaties kunnen tot gevolg hebben dat de levering later plaats vindt dan aangegeven op uw bestelformulier.
6–6 PrintAssist B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor inhoudelijke fouten in de door u aangeleverde bestanden. De klant is altijd verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en het goed tot uitdrukking komen van het ontwerp.

7  Kleuren
7–1 Virtual Printer B.V. drukt volgens de Europese drukstandaard ISO-12647, de kleurwaarden en weergaven zijn hierin per papiersoort vastgelegd.
7–2 Alleen printers die regelmatig gekalibreerd worden, voorzien zijn van de juiste inkten zoals beschreven in ISO-12647 en voorzien van het output profiel “ISO Coated v2 300% (ECI)” (klik op de link om het profiel te downloaden) kunnen als referentie gebruikt worden. Aangezien dit door ons op geen enkele wijze te controleren is kunnen wij geen kleurreferenties op papier of beeld accepteren.

8  Aanleveren bestanden
8–1 De aanleverdata en tijden van uw bestanden staan op onze betreffende productpagina’s op onze website up-to-date aangeven, tevens staan hier de afleverdata van uw order in werkdagen aangegeven, houdt bij extra afwerking rekening met minimaal 1 dag extra levertijd. 
Ansichtkaarten
Visitekaartjes
Flyers
Folders
Posters
Briefpapier
Stickers

9  Gratis afleveren van drukwerk door GLS
9–1 Wij verzorgen graag voor u het vervoer van uw drukwerk met GLS Standard. Bovendien nemen wij, als wij het vervoer voor u mogen verzorgen, de verzendkosten voor onze rekening. U bent niet verplicht om uw drukwerk via ons door GLS te laten bezorgen. U bent vrij om uw drukwerk zelf of door een door u geregelde koerier bij ons op te halen.
9–2 Het verzorgen door ons van de verzending van uw drukwerk is een extra gratis service, maar valt buiten onze verantwoordelijkheid. 
9–3 Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor vertraging, beschadiging of vermissing van uw drukwerk door handelen van GLS of een andere koerier of pakketdienst.
9–4 Gaat u niet akkoord met art 9–1 t/m 9–3 dan stelt PrintAssist u in staat zelf een koerier te regelen of het zelf op te komen halen op ons afhaaladres.

10  Aansprakelijkheid
10–1 PrintAssist is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving.
10–2 De aansprakelijkheid van PrintAssist is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

Alle prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens bovenstaande voorwaarden en de leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie (KVGO leveringsvoorwaarden), gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam Nederland