PrintAssist - Leijdsman Grafische Partner

Bestandscontrole door PrintAssist

Het controleren van uw aangeleverde bestand gebeurd met Enfocus Pitstop Server volgens de specificaties “SheetCmyk_1v3” van de van Gent Workgroup, welke in Nederland en Europa als standaard aanleverspecificatie geldt voor de grafische industrie.

U ontvangt voor aanvang van het drukproces een cPDF ter kennisgeving van het te drukken bestand per email. Het niet ontvangen van deze email door technische problemen bij de klant of afwezigheid van de klant heeft geen invloed op de voortgang van de order, omdat u ons een drukklaar bestand heeft aangeleverd dat door ons technisch is goedgekeurd.

Wij adviseren u alvorens uw bestand naar PrintAssist te versturen het te controleren met bijvoorbeeld Pitstop. Controleer minimaal visueel en inhoudelijk uw bestand dat u naar ons verstuurd, dus het export pdf, jpg of tiff bestand.

Indien uw bestand niet voldoet aan onze technische eisen dan nemen wij onmiddellijk contact met u op. We drukken uw order niet, totdat wij van u toch goedkeuring hebben ontvangen per email om te gaan drukken (desondanks de mindere kwaliteit) dan wel een nieuw bestand van u ontvangen welke wel aan onze technische eisen voldoet. Als u niet tijdig reageert kan dit tot gevolg hebben dat we uw order een drukronde doorschuiven, wat latere levering tot gevolg heeft.

Afwijkingen in uw document (het niet voldoen aan onze aanleverspecificaties) zoals omschreven op onze website, zie bestandsspecificaties , kunnen tot gevolg hebben dat de levering later plaats vindt dan is vermeld op uw bestelformulier.

De klant is altijd aansprakelijk voor de juistheid van de teksten en het goed tot uitdrukking komen van het ontwerp. 

Na de bestandscontrole en eventuele technische aanpassingen van uw bestand, ontvangt u per mail een pdf-bestand waar op u kunt zien hoe wij het door u ingeleverde digitale bestand gaan drukken. Daar wij er van uitgaan dat u goedgekeurde drukklare bestanden aan ons aanlevert en controle hierop heeft uitgevoerd, zullen wij 2 uur na het versturen hiervan overgaan tot drukken.

Constateert u nog voor onze deadline een fout, dan kunt u, met spoed, binnen een met ons afgesproken tijd een nieuw bestand aanleveren. Lukt dit niet op tijd dan zijn wij genoodzaakt het bestand een drukronde op te schuiven om het juiste bestand te drukken. Aan het doorschuiven van uw drukwerk zijn geen kosten verbonden.
Aan het niet nakomen van een afspraak over het opnieuw aanleveren van een bestand, na de dealine, worden de drukkosten aan u doorberekend.